Velkomen


Denne sida handlar for det meste om ikon og ulike tema relatert til byzantinsk kunst. Dette er noko eg som kunsthistorikar og ikonmalar har arbeidd med i ei årrekkje.

Via menyen oppe på sida kan du finna informasjon om ikon eg har malt, om ikonkunst generelt og om tradisjonen den spring ut frå.

Du vil også finna informasjon om ulike oppdrag eg har hatt, og om bøker eg har skrive og illustrert.

Det er mitt håp at du finn noko du vil gle deg over her.

Vennleg helsing
Solrunn Nes

Ei stor takk til Rune Garmann som har vore initiativtakar og pådrivar for å oppretta denne heimesida. Han har generøst og tolmodig delt sin kompetanse gjennom heile prosessen. Kunst og kunstformidling er noko vi har felles og som er meiningsberande for oss begge.