Ikon for sal


Er du interessert i å kjøpe eit ikon? Nedunder finn du peikarar til presentasjonar av ikon som er til sals. Der finn du også informasjon om pris.

Dersom du ynskjer å kjøpe eit ikon, er det fint om du tek kontakt på førehand, anten pr telefon 047 992 20 559, eller via e-post til solrunn.nes@gmail.com.

Har du høve til det, kan du hente ikonet hos meg. Men du kan også få det sendt. Ikonet vert då forsvarleg pakka og sendt som registrert postpakke. Kostnad for pakking og forsending kjem i tillegg til oppsett pris.

Desse ikona er no til sals: