Josef med Jesusbarnet


Eggtempera på bøk. 40 x 55 cm. Pris: kr. 15000

Sju nye invokasjoner til Den hellige Josef godkjent av Pave Francis i 2022:

Frelserens Beskytter “Custos Redemptoris”
Kristi tjener “Serve Christi”
Frelsens Mester “Minister salutis”
Støtte i vanskeligheter “Fulcimen in difficultatibus”
Flyktningenes beskytter “Patrone exsulum”
De lidendes beskytter ); “Patrone afflictorum”
De fattiges beskytter “Patrone pauperum”Guds lam, som tar bort verdens synder, skån oss, Herre!Guds lam, som tar bort verdens synder, Guds lam, som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss, Herre
Han satte ham til herre over sitt hus.
Og gav ham rådvelde over hele sitt eie.

La oss be: Gud, etter ditt ufattelige forsyn har du i nåde valgt den salige Josef til brudgom for din hellige mor. Gi oss, vi ber deg, å ha som talsmann i himmelen ham som vi her på jorden ærer som vår verge. Du som lever og råder i all evighet. Amen.