Guds Mor Hodegetria


Eggtempera på lind. 22 karat bladgull. 60 x 73 cm

Maria med Jesusbarnet er her framstilt i ei form som vert kalla «Hodegetria», som tyder «Vegvisaren». Maria viser til Sonen sin som er den inkarnerte Frelsaren.