St. Nicholas


St. Nicholas

St. Nicholas var ein biskop som levde i Vesle-Asia på 300-talet. Han er kjend som ein særleg medlidande og generøs mann. Han hjelpte mange som var i naud, særleg dei sjøfarande. Her reddar han ein mann som er nær ved å drukna.