Profeten Elias


«Profeten Elia vert teken opp til himmelen i ei eldvogn»

Eggtempera på bøk

50 x 67 cm

Denne spektakulære forteljinga kan vi lesa om i 2. Kong. 2. Elia vert henta opp til himmelen, medan profetsveinen hans, Elisja, får ein dobbel del av Elias ånd, konsentrert i kappa hans som vert liggjande igjen. Med denne slår Elisja på elva Jordan slik at han kan gå tørrskodd over. Liknande under hadde skjedd ved Moses og Elia, og desse kraftige gjerningane peikar fram mot dåpen innstifta av Jesus. Elden gjev assosiasjonar til pinseunderet. Elias bortrykking kan tolkast som ein prefigurasjon for Jesu himmelfart. Ifylgje kyrkjefedrane ligg nøkkelen til å forstå Det nye testamentet løynt i Det gamle testamentet. Ein kjend negro spiritual skildrar korleis dei truande vert tekne opp til himmelen i ei vogn som svingar seg ned mot jorda:

Swing low, swing chariot,
Coming for to taking me home
Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home

I looked over Jordan and what do I see
Coming for to carry me home
A band of angels coming after me
Coming for to carry me home

Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home
Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home

If you get there before I do
Coming for to carry me home
Tell all my friends I’m coming too
Coming for to carry me home

Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home
Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home