St. Hieronymus


St. Hieronymus (347 – 420) vart fødd i Stridon i det noverande Kroatia. Han omsette bibelen til latin, noko som gjortde han kjend som omsetjarane sin helgen. Å leva eit klosterliv og samtidig arbeida med språk var hans store pasjon. Hieronymus busette seg i Betlehem og utførte det meste av det akademiske arbeidet sitt det. Biografien hans er komplisert og personlegdomen full av motsetningarer.

Ifylgje ein legende, hjelpte Hieronymus ei løve som hadde fått ein torn i ein pote. Som takk for denne velgjerninga, helt løva seg til den heilage mannen og vart tam – som eit føredøme for den komande, fullkomne verda.