Kategori: n_Ikon_for_sal

  • Mandylion

    Mandylion er det enklaste og mest konsentrerte ikonmotivet innanfor den byzantinske tradisjonen. Det viser Jesu ansikt på ein duk. Tanken er at han prenta sitt eige ansikt på duken. Difor fekk det namnet Det ikkje av hender skapte ikon.

  • Guds Mor Hodegetria

    Eggtempera på lind. 22 karat bladgull. 60 x 73 cm Maria med Jesusbarnet er her framstilt i ei form som vert kalla «Hodegetria», som tyder «Vegvisaren». Maria viser til Sonen sin som er den inkarnerte Frelsaren.

  • Josef med Jesusbarnet

    Eggtempera på bøk. 40 x 55 cm. Pris: kr. 15000 Sju nye invokasjoner til Den hellige Josef godkjent av Pave Francis i 2022: Frelserens Beskytter “Custos Redemptoris”Kristi tjener “Serve Christi”Frelsens Mester “Minister salutis”Støtte i vanskeligheter “Fulcimen in difficultatibus”Flyktningenes beskytter “Patrone exsulum”De lidendes beskytter ); “Patrone afflictorum”De fattiges beskytter “Patrone pauperum”Guds lam, som tar bort verdens…