Kategori: n_Tru_og_tanke

  • Dan vetla rjupo og klimaet

    Dan vetla rjupo kurrar pao kvita Folgafodn, og nordanvinden durar, sjølv kan ho ingen song. Her e da ikkje blomar, her finnest ingen knupp, fø alder noken sumar har fått klatra so høgt upp. Men djupt innunder isen dar søv sju bygdalag, fø folk og beist dei snjoa inn her pao ein vetradag. Dan stora…

  • Kva eg fekk av Russland

    Eg har mykje å takka Russland for; russisk kultur i form av historie, litteratur og kunst. Ikonkunsten vart ei viktig oppdaging i studietida og utvikla seg seinare til å bli eit yrke. Eg står i stor gjeld til dei åndelege djupnene og den nærmast overjordiske estetikken som den kyrkjelege tradisjon representerer. Russiske ikonar kan løfta…