Kategori: e_About_icon_painting

  • Ikonoklastar og ikonodular

    «Mandylion» plassert på alteret i Sælen kyrkje i Fyllingsdalen, Bergen. Ordet ikonoklast tyder biletstormar, biletfiende, medan ikonodul tyder bilettilhengar, biletven. Eg går ut frå at dei som er innom denne heimesida vil rekna seg som ikonodular. Det var ikonodulane som vann fram med sitt syn på kunst som uttrykk for trua. I perioden 726 –…

  • Ord og bilete

    «Mandylion». Eggtempera på eik. 22 karat bladgull. 22 x 47 cm Både eit vennlegare økumenisk klima og meir reising blant folk flest har ført til at ikonkunsten er blitt meir kjent – også i vårt land. Ei djupare årsak kan vera erkjenninga av at trua treng eit konkret, sansbart uttrykk. Kyrkja har arbeidt kontinuerleg i 2000…

  • Regelbunden kunst

    «Kristus Pantokrator med englar» under arbeid. Ikonkunsten er ein regelbunden kunst både i form og innhald. Ettersom ikonet er eit visuelt uttrykk for det kyrkja lærer verbalt, arbeider malaren i samsvar med autoriserte modellar. Slik vert gjenkjenning og kontinuitet sikra. Eit påfallande trekk ved ikonkunsten er nettopp at formspråket har endra seg så lite på…